Västfastigheter

Västfastigheter är Västra Götalandsregionens lokalförsörjare
De förvaltar lokalytor på cirka 1,7 miljoner kvadratmeter.

Besök Västfastigheter hemsida

Allmänt

Akademiska Hus Väst har installerat FlexFas ramverk för citectintegrationer, FlexTime för överordnad tidkanalshantering samt Nimbus för larmhantering.

Referensprojekt

...

Östra Sjukhuset GLOBALEN

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av globala belysningsstyrningar, nödstopp och utetemperatur uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Sahlgrenska Sjukhuset 5239, 5308, 5351, 5358, 5474 & 5479

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av Fidelix PLC.

...

Mölndals Sjukhus Hus S Kylmaskin

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av Fidelix PLC.

...

Mölndals Sjukhus Hus O Kök

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av 1 st ventilationsaggregat uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Östra Sjukhuset Neonantal

I samarbete med Gerab och INU Styr AB har vi utfört citectintegration av kylsystem och brandspjäll uppkopplat via Fidelix PLC.

...http://vastfast.vgregion.se/upload/Västfastigheter/Fastighetsbilder/Uddevalla/NÄL.jpg

Näl Hus N65

I samarbete INU Styr AB har vi utfört citectintegration av Fidelix PLC.

...

Mölndals Sjukhus Sterilcentral

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av 4 st  ventilationsaggregat med efterbehandlingar och radiatorkretsar uppkopplat via SAIA PLC.

...

Sahlgrenska Sjukhuset 5115, 5176

I samarbete med Schneider Buildings har vi utfört citectintegration av Schneider PLC.

...

Östra Sjukhuset 4230, 4234, 4255 & 4256

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av 4 st ventilationsaggregat, värmesystem och köldbärarsystem uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Sahlgrenska Sjukhuset 5078

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av 6st ventilationsaggregat uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Mölndals Sjukhus Hus S & T

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av köldbärarsystem, Värmesystem och varmvatten uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Mölndals Sjukhus Hus C, A2

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av 8 st ventilationsaggregat, kylsystem och radiatorsystem uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Mölndals Sjukhus 14 OP-RUM

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av 10 st ventilationsaggregat med efterbehandlingar och radiatorsystem uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Vårdcentral Opaltorget

Vi har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat och undercentral uppkopplat via Kabona WDC.

...

Mölndals Sjukhus Radiologen

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av kylaggregat och cirkulationsaggregat uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Mölndals Sjukhus Hornhinnebanken

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av 2 st ventilationsaggregat med efterbehandlingar uppkopplat via Fidelix PLC.