Tjänster


Jitea arbetar med fastighetsautomation, konsultverksamhet och programvaruutveckling.

Våra uppdrag är lika mångsidiga som det finns fastigheter. Vi utför allt från Citectintegrationer till service och felsökning.

Med Citect eller Beijer iX som plattform integrerar vi de flesta DUC- och PLC-fabrikat som finns på marknaden åt er. Antingen som underleverantör eller direkt till slutkund.
Vi arbetar även som Citectadministratörer, där vi underhåller Citect, lägger upp och kvalitetskontrollerar projekt från andra
entreprenörer.
För driftpersonal som behöver kunna utföra vissa uppgifter i Citect gör vi skräddarsydda utbildningar.

Vi utför webbvisualiseringar, där vi läser av mätvärden i realtid från anläggningen och visar upp dessa enligt kundens önskemål. Om ni vill visa brukare/hyresgäster hur ni arbetar med hållbar utveckling och energilösningar i er fastighet, så kan vi på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt visa det med webbsidor som inte kräver några licenser.

Webbvisualisering är en blandning mellan en produkt och en tjänst. Om du vill veta mer finns en utförligare beskrivning under produkter.


Webvisualisering

Nedan visas en webvisualisering som vi utfört på Transistorgatans förskola i Göteborg

ioff logo

Den här sidan visar barnen hur deras ”nollenergiförskola” fungerar.

Solstrålar och "elström" är animerade och visar köp och sälj av elenergi.

lff logo

Den här sidan visar exakta tabellvärden från anläggningen.

akahus logo

Bilden visar en film om hur förskolan byggdes. Filmen är anpassad för förskolebarnen. Den har både ljud och text.