Specialfastigheter

Specialfastigheter äger och förvaltar 113 fastigheter med en lokalarea på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter .

Besök Specialfastigheter

Allmänt

Chalmersfastigheter har installerat FlexFas ramverk för citectintegrationer, FlexTime för överordnad tidkanalshantering samt Nimbus för larmhantering.

Referensprojekt

...( Bild från Specialfastigheters website )

SIS Råby

I samarbete med Schneider Buildings har vi utfört citectintegration av Schneider Automation Server.