jiTool -Marknadens mest kraftfulla verktyg för citectintegrationer

jiTool

jiTool är en programvara utvecklad för att du på ett enkelt och effektivt sätt skall kunna utföra dina citectintegrationer. jiTool gör förändringar direkt i databaserna och används parallellt med Citect. Du använder den för att tagga och hålla ordning på ditt projekt, för att felsöka, skapa pagemenu, fylla i help i larmer, surfa till PLC från signal mm.. För dig som slutkund eller systemansvarig är nog det viktigaste att kunna kvalitetskontrollera projekt.


Priser

jiTool går att köpa på två olika sätt. Vi tror på att prenumerationer är det bästa sättet att se till att alltid vara uppdaterad med den senaste versionen, vare sig det gäller felrättningar eller nya funktioner

jiTool utvecklas konstant och eftersom vi själva använder verktyget hela dagarna för att utföra och kontrollera citectintegtationer, ser vi till att alla funktioner är så användarvänliga det går.
Fast pris inklusive implementering av er TKA i jiTool

Detta erbjudande avser framför allt slutkunder och innebär att du köper programvaran.

  • Automatiska uppdateringar via internet ingår i 1 år.
  • Kraftigt nedsatta uppgradering kommer att släppas till varje uppdatering av Citect.

34995:-

Prenumeration

Årsplan.
Du binder dig till att betala 1 år därefter kan du när som helst säga upp prenumerationen med 1 månads uppsägningstid. Du kan välja att betala månadsvis eller årsvis.


  • Automatiska uppdateringar via internet ingår.

495:-/månad eller 5495:-/år

Tanken med visualisering av energi i förskolor och skolor är att öka energi-medvetenheten hos framtidens medborgare, och att det ska generera energibesparingar. Inte bara kortsiktiga utan långsiktiga. När det gäller att skapa ett långsiktigt förändrat beteende så måste man utgå från ett användarperspektiv och inte bara från ett teknikperspektiv.

Vi skapar visualiseringar som är förankrade i förskolans läroplan, Lpfö98 och skolans läroplan, Lgr11, så att visualiseringarna blir ett verktyg som pedagoger på olika sätt kan använda i sin undervisning för att väcka lust

och nyfikenhet i ämnena naturvetenskap och teknik. Förutom webbvisualiseringar så ingår arbetsmaterial som förskollärare och lärare kan använda i sin undervisning. Den tjänst/produkt som vi kallar Webbvisualisering har ett enhetspris. Den bygger på öppna system och ni behöver inga licenser. Ni kan sköta allt själv eller så kan vi göra det för en låg månadskostnad där webbservern ligger hos oss i Sverige och vi ser till att webbsidor är uppdaterade och att allt fungerar.


Nedan visas en webvisualisering som vi utfört på Transistorgatans förskola i Göteborg

ioff logo

Den här sidan visar barnen hur deras ”nollenergiförskola” fungerar


lff logo

Den här sidan visar exakta tabellvärden från anläggningen.akahus logo

Bilden visar en film om hur förskolan byggdes. Filmen är anpassad för förskolebarnen. Den har både ljud och text.