Verksamhet

Vi tror på att ha ett hållbarhetsperspektiv i alla led. På så sätt skapar vi ett värde för kund och för samhället, nu och i framtiden.

Vi är totalleveratör av automation och industriell IT, vi verkar huvudsakligen inom fastighet.

Automation

Smarta fastigheter, Driftoptimering, driftsäkerhet, energieffektivisering, klimatstyrning, övervakning, kostnadseffektivt, öppna system, säkerhet, spårbarhet.

Industriell IT och mjukvaruutveckling

Som IT-specialister, systemintegratörer, arbetar vi framförallt med C#, med spetskompetens inom back-end. Vi arbetar även med övriga tekniker som .NET och SQL. Java, PHP och Javascript.

Vi tillhandahåller avancerade programvaror på serversidan som tar fram information och beräkningar till bland annat övervakningssystemet Citect SCADA.

Kompetensutveckling av personal och konsulttjänster

Dagens teknikutveckling och digitalisering av fastigheter kräver återkommande kompetensutveckling hos individer och verksamheter.

Vi erbjuder kompetensbyggande utbildningar, besiktning av Citect och avancerad felsökning.Jitea AB
von Utfallsgatan 16c
415 05 Göteborg
E-Post: info@Jitea.se

Kontakta oss »