Malmö Stad Stadsfastigheter

Stadsförvaltningen förvaltar Malmö Stads fastigheter för skola, barnomsorg, äldreomsorg samt kultur och fritid. De förvaltar 1,6 miljoner kvadratmeter byggnad.

Besök Stadsfastigheters hemsida

Allmänt

Stadsfastigheter har installerat FlexFas ramverk för citectintegrationer, FlexTime för överordnad tidkanalshantering samt Nimbus för larmhantering.

jiTool

Stadsfastigheter har installerat vårt kontrollprogram för Citect, för att verifiera kvaliteten på utförda entreprenader.

Referensprojekt

... ( Bild från Malmö Stads website )

Värner Rydénskolan

I samarbete med Schneider Buildings har vi utfört citectintegration av Schneider PLC.

... ( Bild från Malmö Stads website )

Stångbönan FSK

I samarbete med Schneider Buildings har vi utfört citectintegration av Schneider PLC.

... ( Bild från Malmö Stads website )

Stadshus

I samarbete med SCADA Group har vi utfört citectintegration av stadshuset.

...

Taggenerering från TAC Vista

Vi har skapat Citectunderlag enligt FlexFas standard från TAC Vista för mer än 50 000 taggar.