Göteborgs Stad Lokalförvaltningen

Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boende för Göteborgs Stads versamheter, såsom skolor, förskolor och boende av olika slag. De har lokalytor på över två miljoner kvadratmeter.

Besök Lokalförvaltningens hemsida

jiTool

Lokalförvaltningen har installerat vårt kontrollprogram för Citect, för att verifiera kvaliteten på utförda entreprenader.

Allmänt

Lokalförvaltningen har installerat FlexFas ramverk för citectintegrationer, FlexTime för överordnad tidkanalshantering samt Nimbus för larmhantering.

Referensprojekt

...

Blå Stället

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Syster Ainas förskola

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat med efterbehandlingar samt undercentral uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Aschebergsgymnasiet

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat och undercentral uppkopplat via SAIA PLC och Swegon GOLD.

...

Götabergsskolan

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat och undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Solhagagatan förskola

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat och undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Övralidsgatan förskola

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat med efterbehandlingar samt undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Krumeluren förskola

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat och undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Svartedalens ÄBO

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat med efterbehandlingar och undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Lilla Björlandavägen BMSS

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat med efterbehandlingar samt undercentral uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Lillebyns skola

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat med efterbehandlingar och undercentral uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Spejarstigen BMSS

Vi har utfört citectintegration av Corrigo för ventilationsaggregat.

...

Bottnevägen BMSS

Vi har utfört citectintegration av Corrigo för ventilationsaggregat.

...

Svaleboskogens ÄBO

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av 1 st ventilationsaggregat med efterbehandlingar och 1 st undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Bergum BMSS

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av 1 st ventilationsaggregat med efterbehandlingar och 1 st undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Fjällbruden BMSS

I samarbete med Teknikprojekt AB har vi utfört citectintegration av Johnson PLC och IV-Aggregat med BACnet protokoll.

...

Fredagstomten

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat och undercentral uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Stora Färgens lägergård Alingsås

I samarbete med Lorentzons styr AB har vi utfört citectintegration av 3 st hus med ventilation och värmepumpar uppkopplat via SAIA PLC.

...

Skalskärsgatan 2

I samarbete med Schneider Buildings har vi utfört citectintegration av Schneider PLC.

...

Sälöfjordsgatans FSK

I samarbete med Teknikprojekt AB har vi utfört citectintegration av Ventilationsaggregat, WISE-spjäll och undercentral uppkopplat via BACnet protokoll.

...

Transistorgatans FSK

Vi har utfört energivisualisering av samtliga energiflöden, med animationer och tabeller, vi gjorde även en html-presentation med ljud och text som visar byggprocessen.

Läs mer

...

Britthagsvägen BMSS

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av 1 st ventilationsaggregat med efterbehandlingar och 1 st undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Café Mellangården

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av 1 st ventialtionsaggregat och 1 st undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Lillhagsparken 208

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat uppkopplat via SAIA PLC.

...

Dalheimers Hus Menerga

Vi har vi utfört citectintegration av Menergaaggregat för simhall.

...

Gråbergets ÄBO

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av SAIA PLC.

...

Kallebäcks ÄBO

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat med efterbehandlingar samt undercentral uppkopplat via SAIA PLC.

...

Kastanjebacken, studentboende

I samarbete med Jonicom AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat uppkopplat via SAIA PLC.

...

Rävebergsvägen ALTBO

I samarbete med CRF AB har vi utfört citectintegration av ventilationsaggregat med efterbehandlingar uppkopplat via Alliance DUC.

...

Londongatan

I samarbete med Bergendahls El AB har vi utfört citectintegration av undercentraler uppkopplat via Beckhoff PLC samt HMI i WebPort.