Kungälvs kommun

Lokalförvaltningen förvaltar, anpassar och bygger lokaler och boende för Kungävls kommuns versamheter, såsom skolor, förskolor och boende av olika slag.

Besök Kungälv kommuns hemsida

Allmänt

Kungälvs kommun har installerat Imtech (Geamatic) ramverk för citectintegrationer, FlexTime för överordnad tidkanalshantering samt Nimbus för larmhantering.

Referensprojekt

...

Blå huset

I samarbete med Keylogic AB har vi utfört citectintegration av ventilationssytem och undercentral uppkopplat via Beckhoff PLC.

...

1014, 1126 & 1157

Vi har utfört citectintegration av 5 st GOLD-aggregat uppkopplade via modbus.

...

Uppgradering Citect till V7.4

Vi har utfört uppgradering av Citect till Version 7.4.