Chalmersfastigheter

Chalmersfastigheter äger, förvaltar, utvecklar studentbostäder samt tillhandahåller lokaler för Chalmers.
De har lokalytor på 300 000 kvadratmeter.

Besök Chalmersfastigheters hemsida

Allmänt

Chalmersfastigheter har installerat FlexFas ramverk för citectintegrationer, FlexTime för överordnad tidkanalshantering samt Nimbus för larmhantering.

Referensprojekt

...

Johanneberg södra etapp 1

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av 2st ventilationsaggregat med efterbehandlingar samt undercentraler uppkopplat via Fidelix PLC.

...

Uppgradering Citect till version 7.4

Vi har utfört uppgradering av Citect till version 7.4. I samband med detta har vi bytt en del seriella uppkopplingar till TCP/IP.

...

Vasa V2

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av Fidelix PLC.

...

Lindholmen N2

I samarbete med INU Styr AB har vi utfört citectintegration av Fidelix PLC.